Postup v případě úmrtí

Úmrtí v domácím prostředí

1. Zavolejte lékaře - koronera
(linka 112 nebo 155)

Koroner provede ohledání zesnulého a vystaví list o prohlídce zesnulého. Poté kontaktujte pohřební službu, která zesnulého převeze do chladírny.

2. Kontaktujte pohřební službu

Pohřební službu si máte právo zvolit sami, i kdyby převoz zesnulého prováděla jiná pohřební služba.

Úmrtí v nemocnici nebo sociálním zařízení

1. Lékař provede ohledání zesnulého

Při úmrtí v nemocnici nebo v sociálních službách vystaví list o prohlídce zesnulého nemocnice, případně lékař.

2. Kontaktujte pohřební službu

Pohřební službu si máte právo zvolit sami, i kdyby převoz zesnulého prováděla jiná pohřební služba.

Průběh vyřízení pohřbu

3. Přichystejte si potřebné doklady

Před návštěvou pohřební služby si připravte OP objednavatele, OP zesnulého (je–li k dispozici) a rodný nebo oddací list zesnulého (je-li k dispozici). Nezapomeňte na oblečení pro zesnulého a fotografii na smuteční oznámení.

4. Na pohřební službě

V kanceláři s vámi probereme možné termíny pohřbu, na počkání vyhotovíme parte, zajistíme květinovou výzdobu a vyřídíme vše potřebné k uskutečnění pohřbu.